Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0510-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативен продукт чрез стартиране на собствено производство
Бенефициент: "АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Пирдоп
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен продукт чрез стартиране на собствено производство
Дейности: Дейност 1: Определяне на екип по проекта
Дейност 2: Подготовка на документация за избор на изпълнител за доставка на оборудване
Дейност 3: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудване
Дейност 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото оборудване
Дейност 5: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за разработване на маркетингова стратегия
Дейност 6: Разработване на маркетингова стратегия
Дейност 7: Подготовка и провеждане на избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги от инженерно-технически характер
Дейност 8: Предоставяне на консултантски услуги от инженерно-техничеки характер
Дейност 9: Визуализация и одит на проекта
Дейност 10: Мониторинг и отчитане на проекта
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 481 331 BGN
Общ бюджет: 3 461 643 BGN
БФП: 2 438 178 BGN
Общо изплатени средства: 2 436 260 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 438 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 612 865 BGN
2015 823 395 BGN
2 436 260 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 072 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 370 935 BGN
2015 699 886 BGN
2 070 821 BGN
В т.ч. Национално финансиране 365 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 241 930 BGN
2015 123 509 BGN
365 439 BGN
Финансиране от бенефициента 1 038 693 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Експерти/служители, включени в екипа по проекта
Индикатор 8 (Д) Подготвена документация за избор на изпълнител
Индикатор 9 (Д) Проведен избор/процедура за избор на изпълнител
Индикатор 10 (Д) Доставено и въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 11 (Д) Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 12 (Д) Предоставени услуги от инженерно-технически характер
Индикатор 13 (Д) Извършен одит
Индикатор 14 (Д) Изготвени: - обозначителна табела - стикери
Индикатор 15 (Д) Изготвени отчети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз