Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175414906 Ди Пи Вю ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Денкоглу 3А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на технологичния процес и управлението в АТМ Електроникс ООД" BG161PO003-2.1.04-0697-C0001
Оптимизиране на производствения процес в "УНИ ПОС"ООД BG161PO003-2.1.11-0126-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Ропринт ЕАД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0450-C0001
Разработване на алгоритъм за прилагане на Метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда BG161PO003-1.1.06-0024-C0001
"Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен" BG051PO001-4.1.06-0011-C0001
Опитна реализация и промоция на „Метод за еднозначна интерпретация на текст на естествен език“ BG161PO003-1.1.05-0052-C0001
Повишаване ефективността на общинската администрация на общините Радомир и Земен BG051PO002-1.1.04-0025-C0001
"Помощник в дома" BG051PO001-5.1.04-0134-C0001
„Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” BG051PO002-2.2.08-0130-C0001
Успешно прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020 BG051PO002-1.3.07-0134-C0001
Иновативни системи за въздушни каскади и контрол BG161PO003-1.1.07-0519-C0001
Система за управление и автоматизация на складови стопанства като услуга (WMaS) BG161PO003-1.1.07-0270-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз