Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0519-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативни системи за въздушни каскади и контрол
Бенефициент: "ДЖИ ЕН СЕКЮРИТИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Иновативни системи за въздушни каскади и контрол
Дейности: Подготовка на Дейност 1 „ПРИДОБИВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ”
Изпълнение на Дейност 1 „ПРИДОБИВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ”
Подготовка на Дейност 2 „БИЗНЕС И МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЯ ЗА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ”
Изпълнение на Дейност 2 „БИЗНЕС И МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЯ ЗА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ”
Подготовка на Дейност 3 „ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА”
Изпълнение на Дейност 3 „ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ди Пи Вю ООД
Ем енд Ди Филмс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 283 050 BGN
Общ бюджет: 314 430 BGN
БФП: 282 987 BGN
Общо изплатени средства: 282 987 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 282 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 160 875 BGN
2015 122 112 BGN
282 987 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 240 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 136 744 BGN
2015 103 795 BGN
240 539 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 131 BGN
2015 18 317 BGN
42 448 BGN
Финансиране от бенефициента 31 450 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативни продукти (услуги) от „Джи Ен Секюрити” ЕООД
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Предоставяне на иновативни продукти (услуги) на българския пазар - иновативни системи за въздушни каскади и контрол - „xJump”, „4D Flight” и „Bang Component”
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Извършен бизнес и маркетинговия анализ и разработването на стратегия за пазарна реализация на иновативни продукти (услуги) – изготвен доклад
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: Визуализационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз