Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0126-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-28
Наименование: Оптимизиране на производствения процес в "УНИ ПОС"ООД
Бенефициент: "УНИПОС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на производствения процес в "УНИ ПОС"ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Доставка на оборудване”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Консултации”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Визуализация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Одит на проекта”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АТМ ЕЛЕКТРОНИКС" ООД
Ди Пи Вю ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 644 412 BGN
Общ бюджет: 1 073 328 BGN
БФП: 643 997 BGN
Общо изплатени средства: 643 997 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 643 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 643 997 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
643 997 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 547 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 547 397 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
547 397 BGN
В т.ч. Национално финансиране 96 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 96 600 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 600 BGN
Финансиране от бенефициента 429 608 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупено и въведено в експлоатация производствено оборудване - Производствена линия за повърхностен монтаж на електронни компоненти
Индикатор 9 Получени професионални консултации – стратегия за пазарно развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз