Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0270-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Система за управление и автоматизация на складови стопанства като услуга (WMaS)
Бенефициент: "ИФД-ИНЖЕНЕРИНГ ДЖОЙНТ ВЕНЧЪР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 14.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Система за управление и автоматизация на складови стопанства като услуга (WMaS)
Дейности: Подготовка на Дейност 1 „Доставка на хардуер и софтуер, необходими за внедряване на иновативна услуга WMaS”
Изпълнение на Дейност 1 „Доставка на хардуер и софтуер, необходими за внедряване на иновативна услуга WMaS”
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Изпълнение на Дейност 2 „Маркетинг анализ и стратегия за пазарна реализация”
Подготовка на Дейност 2 „Маркетинг анализ и стратегия за пазарна реализация ”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ди Пи Вю ООД
"Ком Трейд 98" ЕООД
"Бояджиев Консултинг"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 351 024 BGN
Общ бюджет: 388 507 BGN
БФП: 349 656 BGN
Общо изплатени средства: 349 647 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 349 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 150 000 BGN
2015 199 647 BGN
349 647 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 297 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 127 500 BGN
2015 169 700 BGN
297 200 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 500 BGN
2015 29 947 BGN
52 447 BGN
Финансиране от бенефициента 39 003 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Придобит нов хардуер (ДМА), необходим за внедряване на иновативната услуга
Индикатор 8 (Д) Придобит нов софтуер (ДНА), необходим за внедряване на иновативната услуга
Индикатор 9 (Д) Извършен маркетинг анализ и разработена стратегия за пазарна реализация на WMaS
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз