Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103677439 Сара 55 ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Варна, ул. Братя Миладинови” бл. 63
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура BG161PO001-1.1.01-0031-C0001
Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец- 1899” в село Козаревец BG161PO001-1.1.01-0032-C0001
Училището днес: модерна работилница за млади таланти BG051PO001-4.2.03-0892-C0001
„Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – равни и независими” BG051PO001-5.2.07-0115-C0001
„Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център” BG051PO001-5.2.06-0134-C0001
Комплексен модел за рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от наркотични вещества BG051PO001-5.2.06-0041-C0001
„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГРАД ТЪРГОВИЩЕ” BG161PO002-3.3.02-0002-C0003
Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград BG161PO002-3.3.02-0008-C0001
Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в три основни училища на територията на гр. Русе BG051PO001-4.1.05-0074-C0001
Създаване на център за електронно обучение към Висше училище "Международен колеж" BG051PO001-4.3.04-0025-C0001
Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във ВУ „Международен колеж” (КИОСК) BG051PO001-3.1.08-0044-C0001
Изграждане на устойчива система за повишаване компетенциите и кариерно израстване на академичния състав на ИУ-Варна BG051PO001-3.1.09-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз