Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130962104 "Алма одит консулт" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Кукуш" № 2, ет.2, офис 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Криостати за композитни германиеви детектори за йонизиращи лъчения" BG161PO003-1.1.01-0082-C0001
"Покриване на международно признати стандарти - Разширяване на обхвата на лабораторията на Кри - консулт ЕООД" BG161PO003-2.1.03-0312-C0001
Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” BG051PO001-5.1.01-0046-C0001
Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания BG051PO001-5.2.06-0231-C0001
Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Борина - СОУ "Н.Вапцаров" - с.Борино BG161PO001-4.1.03-0052-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ‘Авиейшън сървисиз България МиМ’, чрез въвеждане на интегрирана система за управление на качеството, околна среда и информационна сигурност в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 и ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.08-0333-C0001
Получаване на нови биокомпоненти от слузта на охлюви BG161PO003-1.1.01-0226-C0001
Подобряване на организацията на трудовата дейност и повишаване производителността на работната сила в "Репромкомплект АД" BG051PO001-2.3.02-0302-C0001
Технологично обновление в ЕТ „Николай Кьосев – Зарина 95” BG161PO003-2.1.13-0468-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз