Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0226-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Получаване на нови биокомпоненти от слузта на охлюви
Бенефициент: Био Компоненти ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2011
Начална дата: 29.12.2011
Дата на приключване: 29.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е стартиране на търговско дружество за разработване и реализиране на научна иновация. С оглед на тази цел се използва инфраструктурата, която представлява търговското дружество, имащо капацитет да реализира обединените усилия на изобретатели и изследователи (генераторите на идеи), на инженери, изработващи инженерни проекти, на юристи и специалисти по маркетинг, финансови специалисти по производството, специалисти по продажбата, рекламата и дистрибуцията, а така също и предприемачите.
Дейности: Дейност 1: Организация и мениджмънт на проекта
Дейност 2: Процедура за избор на доставчици на материали и суровини по проекта
Дейност 3: Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания иновационен продукт и процеса за производство
Дейност 4: Разработка, експериментални работи и предварителни тестове
Дейност 5: Контрол на получените биокомпоненти от слузта
Дейност 6: Визуализация на проекта
Дейност 7: Разработка, експериментални работи и предварителни тестове
Дейност 8: Развитие на технологии и мащабиране на процесите за получаване на иновационни продукти в полу-промишлени условия
Дейност 7: Защита на правата над разработените продукти
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 302 BGN
Общ бюджет: 160 051 BGN
БФП: 144 046 BGN
Общо изплатени средства: 144 046 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 846 BGN
2013 89 596 BGN
2014 16 604 BGN
2015 0 BGN
144 046 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 169 BGN
2013 76 156 BGN
2014 14 114 BGN
2015 0 BGN
122 439 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 677 BGN
2013 13 439 BGN
2014 2 491 BGN
2015 0 BGN
21 607 BGN
Финансиране от бенефициента 17 700 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Успешно реализиран и отчетен проект съгласно подписания договор за финансиране и критериите на програмата
Индикатор 2 Функциониращ Интернет сайт на проекта
Индикатор 3 Изготвен доклад с икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания иновационен продукт
Индикатор 4 Маркетингова стратегия за производство и маркетинг на продукта
Индикатор 5 Диплянки за проекта
Индикатор 6 Уточнени методи за контрол
Индикатор 7 Избран метод за сепарация
Индикатор 8 Уточнен метод за екстракция
Индикатор 9 Уточнени анализи на препарата
Индикатор 10 Анализ на лиофилен и сушен препарат


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз