Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0302-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-01004
Наименование: Подобряване на организацията на трудовата дейност и повишаване производителността на работната сила в "Репромкомплект АД"
Бенефициент: РЕСПРОМКОМПЛЕКТ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 31.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване организацията на трудовата дейност във фирмата и създаване на условия за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания
Дейности: Дейност 1. Организационна дейност В рамките на проекта ще се реализират срещи между екипа по проекта с цел: - Изготвяне на План за действие по седмици за изпълнение на проектните дейности с отговорници и срокове; - Координация и логистика на реализиращите се и предстоящите дейности; - Избор на изпълнители на отделните дейности, съгласно ПМС 55 и изискванията на Програмата.
Дейност 2. Изготвяне анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност ще се изготви от външен подизпълнител избран съгласно ПМС 55 и изискванията на ДО. Анализа на състоянието ще включва следните основни етапи: I.Въведение, включващо описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ, включващ описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, включващ обосновка и описание надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение
Дейност 3. Закупуване на колективни, лични предпазни средства В рамките на проекта са планирани за закупуване на нови, по-модерни, по-сигурни, ергономични, и осигуряваща висока степен на безопастност лични предпазни средства. За целта екипа по проекта ще организира и проведе тръжна процедура за избор на подизпълнител, съобразно правилата на ПМС 55/ и изискванията на договарящия орган. Предвидените за закупуване специално работно облекло и колективни и ЛПС притежават следните предимства пред досега използваните: - каски - шест точково закрепване, омекотена предна част на околожката, възможност за поставяне на антифони. Използваните в момента каски в дружеството нямат възможност за поставяне на външни антифони. - каски зимни алпийски - изработена от закалена ABS пластмаса с вентилационни отвори, бързо заключваща се катарама, което осигурява комфорт на служителя при работа и максимална степен на защита. Използваните в момента каски не са пригодени за работа в планината. - каски летни алпийски - удароустойчива, лека, регулируеми околожка и подбрадник, с вентилационни отвори; Използваните в момента каски не са пригодени за работа в планината. - обезопасителни колани /сбруи/ - Позициониращ колан с раменно-бедрен колан (сбруя) – с три точки на осигуряване; позициониращо предпазно въже (лента) с енергоабсорбиращ елемент. Тези които се използват в момента не осигуряват достатъчно защита на работещия. Два от използваните колани нямат осигуряващ елемент на кръста. Всички колани са без енергоабсорбиращ елемент, което увеличава риска от травми при евентуално падане. Коланите са с една точка на осигуряване. - обезопасителни въжета от по-висок клас; - антифони от по-висок клас, осигуряващи по-висока защита на слуха на работника; - котки - леки и лесни за поставяне, регулируем размер, с ленти за пристягане, използването на които минимизиа риска от подхлъзване при работа в алпийски терени; - предпазни очила – противопрахови със здрава рамка с мека дунапренена подложка, за да прилепват плътно към лицето и осигурят надеждна защита на очите от прах и механични частци. - предпазни очила – глетчерни с високо ниво на защита от слънчеви и инфрачервени лъчи; подвижни кожени предпазители. Наличните очила не осигуряват достатъчна защита, поради факта, че не прилепват плътно към лицето, което създава опасност от попадане на прах и други строителни частици в очите на работещия при работа на височини и пробивни и режещи дейности, извършвани над главата на работещия, нямат добра вентилация и се изпотяват, не са пригодени за предвижване и работа в планината. - водонепроницаеми гети - Водоустойчиви, ветроустойчиви и дишащи гети; Осигуряват пълна защита от дъжд, сняг, прах и замърсяване; устойчиви на износване; - работни обувки 2 вида – зимни и летни с противоударно бомбе и противопробождаща пластина; - работни обувки тип алпийски –летни - трисезонни, подходящи за преходи и работа във високата планина през пролетно-летния сезон, изработени от високо-технологични синтетични материали или специално обработена кожа с топъл хастар, водонепропускливи с дишаща мембрана, анатомична стелка и противоплъзгаща се подметка; - работни обувки тип алпийски – зимни - Високи зимни алпийски обувки, подходящи за преходи и работа във високата планина, изработени от високотехнологични синтетични материали или специално обработена кожа, водонепропускливи с дишаща мембрана, анатомична стелка и противоплъзгаща се подметка. Обувките, които се използват от служителите в момента не са подходящи за работа на високи стълби и скелета, поради габарита и тежината им. Също така тези обувки са неподходящи за работа на висока надморска височина в планината, поради голямата си тежина, недостатъчна височина на обувката, неподходяща подметка, недобри влаго и студоустойчиви качества, не са изработени от дишащи материи, за да осигуряват проветрение на крака при голяма разлика в температурата на тялото и на въздуха. - ръкавици работни - Работни ръкавици от лицева агнешка кожа и дишащ гръб от памучно трико. Прилепват плътно към ръката, подходящи за монтажна работа. - ръкавици зимни алпийски - подходящи за придвижване и работа при голяма надморска височина в планината при зимни условия, с противоплъзгащи и усилени елементи на дланите. Използваните в момента в дружеството ръкавици, са изработени от брезент и кожа и са неподходящи за монтажна работа - не прилепват плътно за ръката и при фини монтажни работи се налага да бъдат сваляни, което създава предпоставки за нараняване при използване на различни, пробивни, режещи и други инструменти. Използваните топли шушлякови ръкавици в зимни условия се оказват неподходящи, тъй като не са изработени от водонепропускливи дишащи метарии, ръцете се изпотяват, както и при снеговалеж и/или дъжд материята бързо се намокря и започва да пропуска влага.
Дейност 4. Закупуване на професионални строителни прахосмукачки за присъединяване към пробивни и режещи електроинструменти В рамките на проекта е планирано закупуването на 3 бр. професионални строителни прахосмукачки с различни мощности за присъединяване към пробивни и режещи електроинструменти. Въвеждането им в употреба ще доведе до намаляване до 90% отделянето на прах и твърди строителни частици, които отиват директно в резервоара на прахосмукачката и предпазват работника от запрашване на очите, нараняване на лицето и вдишване на прах и твърди частици.
Дейност 5. Разработване, въвеждане и сертифициране на система за управление на безопасните и здравословните условия на труд /СУЗБУТ/ В рамките на проекта „Респромкомплект” АД ще избере двама подизпълнители : - за разработването и въвеждането на Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд; - за сертифициране на системата по международно признат стандарт BS OHSAS 18001:2007. 5.1 Разработването и въвеждането на Системата за управление на безопасни и здравословни условия на труд включва следните етапи: 5.1.1 “Планиране” - идентификация на опасности за здравето и безопасността, оценка и контрол на риска, дентификация на приложими правни или други изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата. Целта на резултатите от тези дейности е да послужат за основа на СУЗБУТ; - дефиниране на политика и цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на СУЗБУТ с определени срокове и отговорности за постигане на общите цели и политиката по ЗБУТ. 5.1.2 “Изпълнение” - изготвяне на организационна структура със задължения и отговорности по ЗБУТ; - определяне на квалификацията и необходимостта от подходящо обучение за изпълнение на съответните отговорности и задължения по ЗБУТ; - осигуряване на средства за осведомяване, комуникация и консултация на персонала с информация за СУЗБУТ, която се отнася до него; - поддържане на определена документация на СУЗБУТ; правила за управлението й; - въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове; - програми за поддържане на готовност за действие при аварии и извънредни ситуации. 5.1.3 “Проверка” - измерване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ; - разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия; - поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ; управление на записите; - провеждане на вътрешни одити; извършване на преглед от ръководството. 5.1.4 “Действие” - Етапът обхваща горните елементи по отношение на действия, които се предприемат за тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното подобряване на СУЗБУТ 5.2 Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001:2007.
Дейност 6. Популяризиране на проекта и резултатите от него В рамките на тази дейност е предвидено: - подготовка, отпечатване и разпространение на информационна брошура за проекта в формат А5, пълноцветен печат, тираж от 500 копия. Брошурата ще съдържа информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; - информационна табела – 1 бр., отразяваща финансовата помощ на ЕС; Съдържанието на брошурата ще се изготви от екипа на проекта. Тя ще се разпростраи сред представители на целевата група и заинтересованите страни с цел да се осигури прозрачност на дейностите по проекта. Дейността предвижда популяризирането на дейностите от проекта и информиране на представители на целевата група и заинтересованите лица за предстоящите дейности и резултати от тях. Дейността е заложена в проекта съгласно изискванията на ОП Развитие на човешките ресурси за информация и публичност на проекта. В нея са спазени изискванията за визуализация и за оформяне на публикациите. Чрез тази дейност ще се осигури нужната информираност за проекта. Публичността ще се осигури на всички нива на изпълнение на дейностите по настоящият проект.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 657 BGN
Общ бюджет: 58 941 BGN
БФП: 58 941 BGN
Общо изплатени средства: 58 941 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 330 BGN
2013 0 BGN
2014 46 611 BGN
2015 0 BGN
58 941 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 481 BGN
2013 0 BGN
2014 39 619 BGN
2015 0 BGN
50 100 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 850 BGN
2013 0 BGN
2014 6 992 BGN
2015 0 BGN
8 841 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз