Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0082-C0001
Номер на проект: CO/STF/81/07.04.2008
Наименование: "Криостати за композитни германиеви детектори за йонизиращи лъчения"
Бенефициент: "Крио Инженеринг" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.04.2009
Начална дата: 16.04.2009
Дата на приключване: 16.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Предложението цели подготовката на проект за проектиране, изработване на прототипи и производство на криостати за композитни планарни германиеви детектори. Такива детекторни системи, които са приложими за анализ на изображения с помощта на гама-лъчение, са в период на интензивно изследване и разработване и се очаква през следващите години да доминират на пазара, като намерят приложение в областта на научното приборостроене, медицината (раковата диагностика), системите за сигурност и опазването на околната среда.
Дейности: Дейности изпълнявани със собствен труд Дейности изпълнявани със собствен труд
Доставка на консумативи и материали Доставка на консумативи и материали
Изработване на анлизи, бизнес планове, анализи и проучвания Изготвяне на икономически и финансов анализ
Създаване на програми и методики за измерване и изпитвания
Изработване на опитен образец; Изработване технологии за производство; Изработване на промишлен дизайн Изработване на опитен образец; Изработване технологии за производство; Изработване на промишлен дизайн
Проучване и изготвяне на патентно досие Проучване и изготвяне на патентно досие
Изготвяне и разпространение на рекламни материали Изготвяне и разпространение на рекламни материали
Изработване на интернет страница Изработване на интернет страница
Одит на проекта Одит на проекта
Визуализация Визуализация
Организация и управление на проекта Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 367 646 BGN
Общ бюджет: 304 323 BGN
БФП: 273 891 BGN
Общо изплатени средства: 272 996 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 273 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 60 342 BGN
2012 209 205 BGN
2013 3 449 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
272 996 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 232 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 51 291 BGN
2012 177 824 BGN
2013 2 932 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
232 047 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 051 BGN
2012 31 381 BGN
2013 517 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 949 BGN
Финансиране от бенефициента 40 850 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз