Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131242860 "Юлена" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Академик Никола Обрешков" 7, вх. Б, ет. 4, ап
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентноспособността на “Прес Продукт Лайн” ООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване" BG161PO003-2.1.04-0550-C0001
Повишаване конкурентоспособността на “Сиби”ООД чрез въвеждане и сертифициране на международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.03-0120-C0001
Внедряване на ISO 9001:2000 във ВПР-РЕКЛАМА ЕООД – гаранция за качество и успех BG161PO003-2.1.03-0147-C0001
"Внедряване и покриване на изискванията на ISO 9001:2008 в "Калинови консулт" ООД стъпка за устойчиво развитие." BG161PO003-2.1.03-0265-C0001
„Създаване на условия за развитие на социалното предприемачество в община Тетевен – възможност за подобряване качеството на живот на лицата от рискови групи” BG051PO001-5.1.01-0060-C0001
„Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен” BG161PO001-3.1.02-0100-C0001
"Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в Община Тетевен" BG161PO001-4.1.04-0056-C0001
Повишаване ефективността на “Скорпио Ойл Транспорт” ООД чрез внедряване на СУК по международен стандарт ISO 9001 BG161PO003-2.1.08-0256-C0001
Информационна сигурност по стандарт ISO 27001 – доверие и успех BG161PO003-2.1.08-0321-C0001
„Технологична модернизация на производството на "Калинови-Консулт„ООД" BG161PO003-2.1.11-0166-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователнатата инфраструктура на Тетевен чрез основен ремонт и обновяване BG161PO001-4.1.03-0089-C0001
"Създаване на социално предприятие - обществена трапезария в община Тетевен" BG051PO001-5.1.02-0023-C0001
"Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман" BG161PO005-1.0.07-0021-C0001
Преустройство и оборудване на "МБАЛ - Тетевен - д-р Ангел Пешев" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0005-C0001
Повишаване на енергийна ефективност на сградата на СОУ "Хр.Ботев", гр.Джебел BG161PO001-4.1.03-0069-C0001
Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места BG051PO002-2.5.01-0017-C0001
Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря BG161PO001-3.1.03-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз