Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0550-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентноспособността на “Прес Продукт Лайн” ООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване"
Бенефициент: "ПРЕС ПРОДУКТ ЛАЙН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентноспособността на “Прес Продукт Лайн” ООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване"
Дейности: Закупуване и монтаж на ново високотехнологично оборудване
Управление и администриране на проекта
Визуализация и публичност на проекта
Извършване на одит по проекта
Отчитане на резултатите от изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 814 BGN
Общ бюджет: 230 033 BGN
БФП: 149 521 BGN
Общо изплатени средства: 149 521 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 149 521 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 521 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 127 093 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 093 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 22 428 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 428 BGN
Финансиране от бенефициента 80 669 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз