Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0120-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на “Сиби”ООД чрез въвеждане и сертифициране на международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000
Бенефициент: "СИБИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на “Сиби”ООД чрез въвеждане и сертифициране на международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008
Дейности: Избор на екип по проекта и назначаване; Встъпителна и закриваща конференции; Ежемесечни отчети към Управляващия орган (Междинното звено); Провеждане на процедури по избор на подизпълнители
Избор на консултант по въвеждане на ISO 9001:2000; Избор на сертифицираща организация;
Избор на подизпълнител за доставка на софтуер, хардуер и доставка
Избор на подизпълнител за внедряване на специализирания софтуер за ISO 9001:2000 и интегрирането му в съществуващата информационна система; Определяне на обхвата на системите; Процес на разработване на системата; Определяне на политика по изгражда
Оценка и планиране; Документиране на системата; Внедряване в практиката; Одит като преглед на процесите, документите и контрол на записите; Подбор и обучение на персонала; Разработване на ефективни процедури по ISO 9001:2000
Внедряване на специализиран софтуер за ISO 9001:2000 и интегрирането му в съществуващата информационна система
Разходи за одит и визуализация
Сертификационни услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 500 BGN
Общ бюджет: 37 109 BGN
БФП: 18 554 BGN
Общо изплатени средства: 18 554 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 554 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 554 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 771 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 771 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 783 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 783 BGN
Финансиране от бенефициента 20 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз