Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127625027 "Екип одит" ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен бул. Симеон Велики 69, вход 2, ап. 33
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Чрез модернизиране на производството и управление на качеството към повишаване на конкурентоспособността BG161PO003-2.1.02-0194-C0001
Рехабилитация на път IV-20058 „Каспичан-Марково” и IV-20059 „Плиска-Върбяне” BG161PO001-2.1.02-0030-C0001
"Центробежна технология и инсталация за почистване и полиране на листов (лентов) прокат от черни и цветни метали и сплави" BG161PO003-1.1.01-0014-C0001
“Изграждане на модерна и рентабилна образователна инфраструктура на територията на община Каспичан” BG161PO001-1.1.01-0097-C0001
„Укрепване на свлачище по откос на бул.”Придунавски” - гр.Русе” BG161PO001-1.4.03-0006-C0001
Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Смядово, съпътстваща устойчиво развитие BG161PO001-4.1.03-0067-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „ПОЛИПРИНТ” ООД чрез технологична модернизация на производственото оборудване BG161PO003-2.1.06-0389-C0001
Технологична модернизация във фирма „Хелфи Пластикс” за диверсификация на продукцията и въвеждането на нов продукт BG161PO003-2.1.06-0203-C0001
Технологична модернизация на производствения процес в „Дива Инженеринг” ЕООД чрез обновяване на технологичното оборудване BG161PO003-2.1.06-0155-C0001
"Изграждане на съоръжения срещу наводнения на река Крива река в границите на град Плиска, Община Каспичан" BG161PO001-1.4.06-0041-C0001
Изграждане на ASP инфраструктура от ново поколение BG161PO003-2.1.11-0128-C0001
Модернизация на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ” ООД BG161PO003-2.1.13-0332-C0001
Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.13-0137-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в "Комплексен онкологичен център Шумен" ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд" BG051PO001-2.3.02-0291-C0001
"Превенцията на Риска е Инвестиция в Служителите ни - Трябва постоянна Ангажираност" BG051PO001-2.3.03-0083-C0001
"Подобряване условията на труд в "Строителни изделия" АД чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущи ремонти и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност" BG051PO001-2.3.03-0518-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз