Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0203-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация във фирма „Хелфи Пластикс” за диверсификация на продукцията и въвеждането на нов продукт
Бенефициент: "ХЕЛФИ ПЛАСТИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се повиши конкурентоспособността на „Хелфи Пластикс” ООД, посредством инвестиции в закупуване на ново технологично оборудване за диверсификация на продукцията
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнител, съгласно ПМС 55/12.03.2007 за закупуване и доставка на технологичното оборудване, предвидено по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване и доставка на технологично оборудване, предвидено по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Инсталиране и пускане в експлоатация на технологичното оборудване, предвидено по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация и одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 295 182 BGN
Общ бюджет: 527 973 BGN
БФП: 290 385 BGN
Общо изплатени средства: 290 385 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 290 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 290 385 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
290 385 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 246 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 246 827 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
246 827 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 558 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 558 BGN
Финансиране от бенефициента 241 512 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въведени нови технологии.
Индикатор 9 Проведената тръжна процедура;
Индикатор 10 Получени оферти.
Индикатор 11 Избраните изпълнители
Индикатор 12 Закупени и доставени машини;
Индикатор 13 (Спецификация) на доставеното оборудване
Индикатор 14 Времеви период на доставяне
Индикатор 15 Инсталирано технологично оборудване;
Индикатор 16 Проведени проби за едностъпкова машина
Индикатор 17 Проведени проби компресор,изсушител и рисивер
Индикатор 18 Обучени служители на фирмата за работа с новото оборудване
Индикатор 19 Продължителност на обучението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз