Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0137-C0001
Номер на проект: 26-Л-38/14.03.2013 г.
Наименование: Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес
Бенефициент: "ЛИФТКОМ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3-1: Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация • Лазерна режеща машина
Дейност 3-2: Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация • Хидравлична абкант преса
Дейност 3-3: Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация • Технологична линия за прахово боядисване на метални изделия
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евромаркет БРД ООД
"Екип одит" ООД
„Бистроник лазер” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 866 986 BGN
Общ бюджет: 1 412 400 BGN
БФП: 847 440 BGN
Общо изплатени средства: 847 440 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 847 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 847 440 BGN
2015 0 BGN
847 440 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 720 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 720 324 BGN
2015 0 BGN
720 324 BGN
В т.ч. Национално финансиране 127 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 127 116 BGN
2015 0 BGN
127 116 BGN
Финансиране от бенефициента 577 990 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти.
Индикатор 8 Одобрена тръжна документация/
Индикатор 9 Издадена заповед за назначаване на Оценителна комисия
Индикатор 10 Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 11 Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 12 Приемо-предавателен протокол за оборудването
Индикатор 13 Финален приемо-предавателен протокол за оборудването
Индикатор 14 Поставена табела на входа на предприятието
Индикатор 15 Представен изготвен Одитен доклад
Индикатор 16 Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет
Индикатор 17 Одобрена тръжна документация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз