Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0194-C0001
Номер на проект: BH/QMS/025/15.01.2008
Наименование: Чрез модернизиране на производството и управление на качеството към повишаване на конкурентоспособността
Бенефициент: „ ЛЕС КОМЕРС 94” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентоспособността на „ЛЕС КОМЕРС 94” ООД чрез модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси като фактор за устойчиво развитие на европейския и световен пазар.
Дейности: Проектен старт Проектен старт
Доставка на оборудване Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК Сертифициране на СУК
Финално отчитане Финално отчитане
Одит на проекта Одит на проекта
Информационни дейности Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 964 BGN
Общ бюджет: 204 584 BGN
БФП: 99 939 BGN
Общо изплатени средства: 99 939 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 99 939 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 939 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 84 948 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 948 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 991 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 991 BGN
Финансиране от бенефициента 104 670 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз