Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121327440 АСМ2 ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ул."Твърдишки проход" 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Сертифициране на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД европейска конкурентноспособност на българската фармацефтична индустрия" BG161PO003-2.1.02-0002-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Лемна Екоинвест-България"АД чрез покриване на международни стандарти БДС ISO 9001:2008 и БДС ISO 14001:2005 BG161PO003-2.1.08-0008-C0001
Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.11-0135-C0001
Въвеждане в редовно производство на иновативни технология и състав на лекарствен продукт BG161PO003-1.1.04-0015-C0001
Ново поколение полибактериални препарати и хранителни добавки със здравни ползи BG161PO003-1.1.04-0023-C0001
Разработка на микробиален препарат с профилактичен антиканцерогенен потенциал BG161PO003-1.1.06-0030-C0001
Технологична модернизация и повишаване на производствения капацитет в Рамкофарм ООД BG161PO003-2.1.13-0012-C0001
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001
"Развитие на ЦНИЛ към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас чрез обособяване на изследователска лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве" BG161PO003-1.2.04-0030-C0001
"Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите" BG161PO003-1.2.04-0013-C0001
"Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в наномедицинските изследвания" BG161PO003-1.2.04-0086-C0001
„Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна” BG161PO003-1.2.04-0092-C0001
"Внедряване на средство за терапия и профилактика на човешки херпес вирусни инфекции" BG161PO003-1.1.07-0049-C0001
Внедряване на иновативни продукти – нова комбинация от форма и състав на метамизол-съдържащи лекарства в производството на „Химакс Фарма“ ЕООД BG161PO003-1.1.07-0204-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз