Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0049-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на средство за терапия и профилактика на човешки херпес вирусни инфекции"
Бенефициент: "БИОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на средство за терапия и профилактика на човешки херпес вирусни инфекции"
Дейности: Дейност 4: Визуализация
Дейности по управление и администриране на проекта
Дейност 3: Закупуване и инсталиране на специализиран допълващ софтуер
Дейност 1: Избор на изпълнители/доставчици на планираното оборудване и софтуер
Дейност 2: Доставка, монтаж и тестване на оборудването
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 326 644 BGN
Общ бюджет: 362 437 BGN
БФП: 326 193 BGN
Общо изплатени средства: 326 193 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 326 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 326 193 BGN
326 193 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 277 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 277 264 BGN
277 264 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 48 929 BGN
48 929 BGN
Финансиране от бенефициента 36 294 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Закупени и въведени ДМА и ДНА, пряко свързани с иновативния продукт
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Внедряване в дейността на иновативен продукт
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Увеличаване на пазарния дял в страната
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Намаляване себестойността на продуктите
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6: Увеличаване на печалбата
Индикатор 14 (Д) Индикатор 7:Увеличаване приходите от продажба
Индикатор 15 (Д) Индикатор 8: Увеличаване приходите от износ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз