Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831057181 "Киров" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1324 София ж.к.Люлин,бул."Царица Йоана" 49
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„СКОК: Система за Компетентно Обслужване на Клиентитие от Киров АД” 26.05.2010 92 854 64 998 28 275 64 996 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентноспособността на Народна мебел - Благоевград, посредством въвеждане на ISO 9001:2000 и привеждане в съответствие със стандарта на производствените процеси" BG161PO003-2.1.02-0013-C0001
Ардастрой ООД - конкурентноспособност и развитие чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.01-0080-C0001
Проект за модернизация и разширяване на дейността на “Автомагистрали – Черно море” АД BG161PO003-2.1.05-0116-C0001
Разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на Хидрострой АД чрез изграждане на комплексна инсталация за производство на бетонови изделия BG161PO003-2.1.05-0014-C0001
"Конкурентноспособност чрез инвестиции в технологична модернизация в ИЗА АД" BG161PO003-2.1.04-0826-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "БТЛ Индъстрийз" АД на международния пазар на електронна медицинска апаратура BG161PO003-2.1.11-0024-C0001
Въвеждане на международно признати стандарти в „ОРИОН БИЛДИНГ” ЕООД BG161PO003-2.1.12-0429-C0001
Подобряване на организацията на трудовата дейност и повишаване производителността на работната сила в "Репромкомплект АД" BG051PO001-2.3.02-0302-C0001
"Успех" BG051PO001-1.2.03-0019-C0001
"Новите работни места - гаранция за подобрена производителност на "РМЗ Горна Оряховица" ЕООД" BG051PO001-1.1.13-0487-C0001
"Нови знания - нови възможности" BG051PO001-1.1.13-0042-C0001
Внедряване на иновативен продукт чрез стартиране на собствено производство BG161PO003-1.1.07-0510-C0001
Подобряване на енергийната ефективност в Подемкран АД BG161PO003-2.3.02-0185-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз