Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0080-C0001
Номер на проект: РВ/INV/037/22.01.2008
Наименование: Ардастрой ООД - конкурентноспособност и развитие чрез технологична модернизация
Бенефициент: Ардастрой ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 13.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността в „Ардастрой” ООД чрез закупуването на ново високотехнологично оборудване и модернизация на управлението. Успешното реализиране на проекта ще съдейства за разширяването и по-нататъшното трайно присъствие на „Ардастрой” ООД на строителния пазар
Дейности: Избор на екип по проекта и назначаване.
Провеждане на процедури по избор на подизпълнители
Доставка и монтаж на оборудване
Одит
Информационни дейности и визуализация на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Киров" АД
Tezguller makina ve kalip Insaat sanagitic.ltd.sti
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 579 000 BGN
Общ бюджет: 1 241 456 BGN
БФП: 372 437 BGN
Общо изплатени средства: 372 437 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 372 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 372 437 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
372 437 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 316 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 316 571 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
316 571 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 55 866 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 866 BGN
Финансиране от бенефициента 1 351 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз