Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0013-C0001
Номер на проект: СО/QMS/030/14.01.2008
Наименование: "Повишаване конкурентноспособността на Народна мебел - Благоевград, посредством въвеждане на ISO 9001:2000 и привеждане в съответствие със стандарта на производствените процеси"
Бенефициент: "Народна мебел" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: да повиши общото представяне на предприятието и конкурентоспособността му на българския и европейски пазари и да подобри дългосрочните му перспективи и възможности за износ в ЕС.
Дейности: Процедура за избор и договаряне с консултантска фирма за подготовка на предприятието за въвеждане на Интегрирана система за управление на качеството Координаторът на проекта ще избере консултантска фирма за подготовката за въвеждане на ISO 9001:2000 в предприятието. Ще бъдат спазени изискванията по реда на ПМС № 55/12.03.2007 г., но сумата на услугата няма да надвишава 15 000 лв. и фирмата няма да прилага специална процедура, а ще покани изявени консултантски фирми с опит в сферата и ще избере на конкурентен принцип най-изгодната икономически и като качество оферта
Проучване и анализ на готовността на фирмата за въвеждане на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на Стандарт ISO 9001:2000 Целта на тази дейност е консултанта да определи и оцени настоящото състояние на управление на качеството в предприятието и на тази база да създаде конкретен план за действие за въвеждане на система за управление на качеството. Диагностика на управлението за съответствие с изискванията на Стандарт ISO 9001:2000 ще бъде проведено във всички подразделения на предприятието на базата на интервюта и анализ на документи.
Подготовка за въвеждане на система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на Стандарт ISO 9001:2000 След анализиране готовността на предприятието за въвеждане на избраната система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на Стандарт ISO 9001:2000 и изготвяне на подробен план за въвеждането му ще стартира същинската консултантска услуга за подготовка на ‘Народна мебел’ ООД за въвеждане на системата за управление на качеството
Процедура за избор и договаряне с фирма производител/снабдител на планираното оборудване Ръководителят на проекта ще организира процедура за подбор на производител или доставчик на дървообработващи център, проектиран за производство на детайли за мебели и интериорни врати според съответната процедура и изисквания на ПМС № 55/12.03.2007
Доставка, монтаж и тестване на оборудването Доставката на оборудването ще отнеме м/у 6 и 8 седмици. Доставчикът ще поеме ангажимент за инсталиране, пускане в експлоатация и пилотно тестване на оборудването, както и техническа гаранция з период от минимум 1 година. След успешно инсталиране на съоръжението фирмата производител ще проведе обучение на работното място на служителите, които да оперират с машината и на проектантите за нейните възможности
Сертификация според система за управление на качеството, отговаряща на изискванията Стандарт ISO 9001:2000 на ‘‘НАРОДНА МЕБЕЛ’’ След успешна подготовка в предприятието ще бъде избрана сертификационна организация, която да извърши одит в предприятието. В резултат на проекта ‘Народна мебел’ООД ще се сертифицира за съответствие със система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на Стандарт ISO 9001:2000
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Киров" АД
„ТКМ 2000”
„ОТС”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 184 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 86 184 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз