Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175547326 Сдружение „Експертна подкрепа”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Подуяне, ул. „Витиня” № 39, бл. 11, вх. А, ет. 2, ап. 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за единно бъдеще 03.09.2011 148 923 148 923 0 148 922 15,23 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"УЧИЛИЩЕТО - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО!" 30.09.2009 9,00 Приключен
Заедно можем 27.05.2011 12,00 Приключен
"Пътят на единението в Еленско" 17.06.2011 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София BG161PO001-1.4.07-0010-C0001
Подобряване ефективността и функционалността на общинска администрация Плевен BG051PO002-1.1.04-0058-C0001
Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване BG051PO002-3.2.03-0013-C0001
Соцални услуги за социално включване в община Раднево – възможност за по–добър живот BG051PO001-5.1.04-0057-C0001
Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР 2014-2020 BG161PO001-5.3.02-0003-C0001
Създаване на ефективни механизми за мониторинг, контрол и оценка при подготовката и изпълнението на Плана за развитие на Столична община 2014-2020 година BG051PO002-1.3.07-0156-C0001
Придобиване на знания и усъвършенстване на умения на служители на АГКК в областта на картографията, дистанционните методи и ГИС BG051PO002-2.2.12-0017-C0001
Повишаване на знанията и уменията на ръководните кадри в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по комуникативни, управленски и лидерски умения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения BG051PO002-2.2.12-0126-C0001
Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК BG051PO002-3.2.04-0011-C0001
Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в АГКК – фактор за предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги BG051PO002-3.1.08-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз