Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0131-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "УЧИЛИЩЕТО - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО!"
Бенефициент: 2-ра Английска езикова гимназия "Томас Джеферсън"-София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 30.09.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 АРТ АКАДЕМИЯ
Подготовка и изпълнение на дейност 2 ЕКОАКАДЕМИЯ
Подготовка и изпълнение на дейност 3 БИЗНЕС АКАДЕМИЯ
Подготовка и изпълнение на дейност 4 СПОРТНА АКАДЕМИЯ
Подготовка и изпълнение на дейност 5 АКАДЕМИЯ ЗНАНИЕ
Изпълнение на дейност 6 ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 227 968 BGN
Общ бюджет: 196 524 BGN
БФП: 196 524 BGN
Общо изплатени средства: 196 517 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 196 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 196 517 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
196 517 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 167 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 167 039 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
167 039 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 479 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 478 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 478 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз