Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0321-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заедно можем
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА "ОБЩЕСТВЕНА ФОНДАЦИЯ" - ГР. КОЗЛОДУЙ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 27.05.2011
Дата на приключване: 27.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване достъпа до образование и социалната интеграция, чрез създаване на условия за засилване на мотивацията за включване в образователния процес на деца и ученици от етническите малцинства
Дейности: Дейност 01 Екип за управление на проекта (сформиране и планиране на цялостната дейност)
Дейност 1 "Чрез комуникацаия към интеграция". Подготовка - сключване на договори с преподавателите и организация на дейностите. 1.1 Занятия по български език за децата в детските градини
* Дейност 2 "Посещение на забележителности и съвременни мероприятия. Подготовка. 2.1. Едно организирано посещение - гр. Плевен 2.2. Организирани посещения на куклен театър
* Дейност 4. Обучения за преподавателите. Подготовка. 4.1. Методи за обучение в мултикултурна среда (въведение) 4.2. Интерактивни технологии 4.3. Разработване на планове и програми за допълнителни занятия 4.4. Усъвършенстване на базови умения за работа със семейства и групи
Дейност 5 "Подобряване на вътрешната среда" Подготовка. 5.1. Оформяне на "пъстроцветни кътове" във всяко учебно заведение
Дейност 6 Информационна кампания за етническа толерантност/информираност и публичност
Дейност 3 "Талантите на България" Подготовка. 3.1. Клуб "Български фолклор" 3.2. Клуб "Ромски традиционни танци" 3.3. Спортен клуб мини футбол 3.4. Клуб "Изобразително изкуство" 3.5. Клуб "Вълшебния свят на приказките" 3.6 Празник "Банго Васил 3.7. Клуб "Занаятите на дядо и баба"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 304 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 35 861 BGN
2012 - 35 861 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 30 482 BGN
2012 - 30 482 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 379 BGN
2012 - 5 379 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз