Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0126-C0001
Номер на проект: 13-22-130
Наименование: Повишаване на знанията и уменията на ръководните кадри в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по комуникативни, управленски и лидерски умения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения
Бенефициент: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 09.01.2014
Дата на приключване: 09.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване административния капацитет на АГКК чрез обучения на ръководните кадри в Агенцията по комуникативни, управленски и лидерски умения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения .
Дейности: Дейност 4: Управление на проекта
Дейност 3: Дейности за информираност и публичност
Дейност 2: Повишаване компетенциите на служителите на АГКК /директори на дирекции/ в областта на стратегическия мениджмънт в държавната администрация;
Дейност 1: Повишаване на знанията и уменията на ръководните кадри в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по комуникативни, управленски и лидерски умения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сдружение „Експертна подкрепа”
Фор Тийм Консулт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 385 BGN
Общ бюджет: 60 169 BGN
БФП: 60 169 BGN
Общо изплатени средства: 60 169 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 798 BGN
2015 - 1 629 BGN
60 169 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 529 BGN
2015 - 1 385 BGN
51 144 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 270 BGN
2015 - 244 BGN
9 025 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: Брой сертификати
Индикатор 3 (Д) Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 4 (Д) Дейност 2: - издадени сертификати за завършено обучение
Индикатор 5 (Д) Дейност 3: Брой проведени конференции;
Индикатор 6 (Д) Дейност 3:
Индикатор 7 (Д) Дейност 3: Брой информационни папки с материали;
Индикатор 8 (Д) Дейност 4: Брой сключени договори;
Индикатор 9 (Д) Дейност 4: Брой тръжни процедури;
Индикатор 10 (Д) Дейност 4: Брой срещи на екипа;
Индикатор 11 (Д) Дейност 4: Брой несъответствия на изпълнението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз