Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131261985 "ОДИТ КОНСУЛТ 2004" - ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София УЛ. "КРИВОЛАК" 33;ВХ."Б"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт на общински път IV-98004, в участъка разклон с. Присад - с. Зидарово BG161PO001-2.1.02-0014-C0001
Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар на питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот. BG161PO005-1.0.02-0074-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол BG161PO001-1.1.09-0004-C0001
"Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения" BG161PO001-4.1.04-0050-C0001
Въвеждане на СУК в Проген ООД за постигане на европейско качество на предлаганите услуги BG161PO003-2.1.08-0253-C0001
"Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали" BG161PO001-1.4.07-0013-C0001
По Дяволския мост - към райските пътеки в Ардино BG161PO001-3.1.03-0005-C0001
Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения BG161PO001-4.1.04-0054-C0001
Технологично обновление в „РОДИЗ” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0404-C0001
„Качествен живот в общността” BG051PO001-5.1.04-0146-C0001
Подобряване на практиките в обгрижването на тийнейджъри и млади хора със сърдечни заболявания чрез повишаване на експертният капацитет на партниращите си организации от България и Испания BG051PO001-7.0.07-0144-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз