Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0404-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление в „РОДИЗ” ЕООД
Бенефициент: "РОДИЗ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление в "РОДИЗ” ЕООД
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Избор на доставчик на ДМА
Изпълнение на дейност 3 Доставка и монтаж на ДМА
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Визуализация
Изпълнение на дейност 5 Контрол, управление и отчетност
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 559 445 BGN
Общ бюджет: 769 557 BGN
БФП: 530 994 BGN
Общо изплатени средства: 530 994 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 530 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 530 994 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
530 994 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 451 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 451 345 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
451 345 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 649 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 649 BGN
Финансиране от бенефициента 251 345 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 технологии и продукти.
Индикатор 6 Изпълнена методология (брой) (Определение: правилност на управление и изпълнение на дейностите по проекта и отчитането му)
Индикатор 7 Доставка и монтаж на ДМА (брой) (Описание: доставено технологично оборудване по проекта)
Индикатор 8 Визуализация (общ брой) (Определение: информираност и публичност за проекта и приноса на Общността за реализацията му
Индикатор 9 Повеждане на одит (брой) (Определение: правилно разходване на средствата по проекта)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз