Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128604139 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол ул.РАКОВСКИ No 1А, ап. 418
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Иван Вазов„ с.Зафирово" BG161PO001-4.1.01-0011-C0003
Обновление на ОУ “Петко Каравелов” и ОУ „Никола Вапцаров”, гр. Асеновград BG161PO001-1.1.01-0094-C0001
Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян BG161PO001-1.1.01-0263-C0001
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Кокиче", с. Зебил- филиал "Пролет", с. Звенимир и ЦДГ "Мир", с. Калугерене, община Главиница" BG161PO001-4.1.03-0008-C0001
По-висока енергийна ефективност - по-добра среда за всички ползващи образователните институции на община Баните BG161PO001-4.1.03-0079-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Кайнарджа - ЦДГ "Еделвайс" - с . Кайнарджа, Филиал ЦДГ "Пролет" - с. Голеш, Филиал ЦДГ "Първа радост" - с. Средище и ОУ "Цанко Церковски - с. Средище BG161PO001-4.1.03-0032-C0001
Повишаване на качеството на образование в гр.Долна баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие BG161PO001-4.1.03-0086-C0001
Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в община Ракитово" BG161PO001-4.1.03-0084-C0001
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Разград, съпътстваща устойчиво развитие BG161PO001-1.1.09-0005-C0001
"Мерки за енергийна ефективност на "Евриком" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0068-C0001
"Въвеждане на енергоспестяващи мерки в "Химически продукти" ООД" BG161PO003-2.3.02-0106-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "ДРАГОЛОВИ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0396-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз