Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0106-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на енергоспестяващи мерки в "Химически продукти" ООД"
Бенефициент: "ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ" OOД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в „Химически продукти“ ООД“
Дейности: Топлинно изолиране на външни стени
Топлинно изолиране на покрив
Подмяна на дограма и врати
Подмяна на термопомпена система тип „Чилър“ въздух-вода.
Публичност и визуализация
Създаване на организационна среда за изпълнението на проекта, мониторинг, отчетност, и управление на необходимите ресурси
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 145 991 BGN
Общ бюджет: 276 489 BGN
БФП: 138 245 BGN
Общо изплатени средства: 138 245 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 138 245 BGN
2015 0 BGN
138 245 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 117 508 BGN
2015 0 BGN
117 508 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 737 BGN
2015 0 BGN
20 737 BGN
Финансиране от бенефициента 145 991 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Изготвен енергиен одит
Индикатор 5 (Д) Реализирани енергийно ефективни мерки
Индикатор 6 (Д) Общо енергийни спестявания
Индикатор 7 (Д) Намаляване на емисиите на СО2
Индикатор 8 (Д) Брой изпълнени проекти за повишаване на енергийната ефективност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз