Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130362903 Агенция по геодезия, картография и кадастър
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Мусала 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със закона за електронно управление (ЗЕУ). Разработване на вътрешни правила за документо- оборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на незрящи. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти на ус 17.03.2011 2 157 283 2 157 283 0 2 157 283 31,50 Приключен
Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване 23.11.2012 2 020 905 2 020 905 0 2 039 937 28,33 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция по геодезия, картография и кадастър чрез обучения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения 27.05.2013 81 394 81 394 0 81 394 12,00 Приключен
Придобиване на знания и усъвършенстване на умения на служители на АГКК в областта на картографията, дистанционните методи и ГИС 06.12.2013 24 313 24 313 0 24 313 9,00 Приключен
Повишаване на знанията и уменията на ръководните кадри в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по комуникативни, управленски и лидерски умения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения 09.01.2014 60 169 60 169 0 60 169 10,13 Приключен
Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК 07.02.2014 366 036 366 036 0 366 036 18,00 Приключен
Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в АГКК – фактор за предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги 22.04.2014 283 771 283 771 0 283 771 20,30 Приключен
Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронна административна услуга за досиета на имоти от АГКК 22.04.2014 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги 09.05.2014 73 553 73 553 0 73 553 9,00 Приключен
Повишаване на уменията на служители в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по управление на конфликти за по-ефективно изпълнение на служебните задължения. 09.05.2014 74 799 74 799 0 74 799 15,23 Приключен
Синхронизиране на регистрите в АГКК 01.09.2014 0 0 0 0 16,20 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги 28.10.2014 114 017 114 017 0 114 017 14,20 Приключен
Функционален анализ на АГКК 01.12.2014 0 0 0 0 13,17 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз