Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000351864 Община Стрелча
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Стрелча 4530 Стрелча пл. "Дружба" 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Живот в общността" 12.05.2008 50 979 48 073 3 653 47 992 12,00 Приключен
Туризмът за насърчаване на междурегионалното сътрудничество 10.04.2009 131 583 131 583 0 131 583 12,00 Приключен
ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА 03.11.2010 80 085 80 085 0 73 478 12,00 Приключен
Подобряване на енергийна ефективност на общински образователни институции - ЦДГ "д-р Стайко Стайков" и НУ "П.Хилендарски", община Стрелча 29.02.2012 538 518 538 518 0 457 741 32,33 Приключен
Почистване и укрепване на коритото на река Стрелченска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул. "Руски" на км. 0+000 до км. 0+220 в град Стрелча 14.06.2012 902 263 902 263 0 857 150 24,00 Приключен
Висока ефективност на администрацията в Община Стрелча и Община Велинград 05.11.2012 120 760 120 760 0 120 760 12,00 Приключен
ПРОТЕГНИ РЪКА – ПОДАРИ УСМИВКА 26.11.2012 149 674 149 674 0 138 507 16,00 Приключен
„Повишаване компетентността и ефективността на общинска администрация гр. Стрелча“ 27.05.2013 17 973 17 973 0 17 973 12,00 Приключен
Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики 27.11.2013 41 926 41 926 0 41 926 9,00 Приключен
Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от Община Стрелча чрез обучения 06.08.2014 45 499 45 499 0 45 499 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз