Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000133844 Община Лясковец
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Лясковец 5140 Лясковец пл. Възраждане 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец 04.06.2008 2 715 067 2 621 182 937 156 2 844 142 24,00 Приключен
“История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще” 19.06.2008 22 794 22 794 0 22 766 12,00 Приключен
За един достоен живот- предоставяне на услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник" на територията на община Лясковец 12.05.2008 53 181 47 516 8 990 47 516 12,00 Приключен
Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец- 1899” в село Козаревец 03.02.2009 488 267 488 267 0 488 267 23,00 Приключен
С.И.Л.А. „Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитието на Община Лясковец” 10.11.2009 119 381 119 381 0 119 205 14,00 Приключен
Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства 16.07.2010 4 482 242 4 482 242 0 4 258 129 24,00 Приключен
„Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – равни и независими” 29.10.2010 130 786 130 786 0 118 893 14,00 Приключен
„Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център” 04.11.2010 160 926 160 926 0 151 770 14,00 Приключен
Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ "Цани Гинчев", НУ "Никола Козлев", и детска ясла "Мир", гр. Лясковец 13.12.2010 1 308 087 1 270 363 55 277 1 079 809 27,57 Приключен
Карвинг фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство 09.08.2011 452 902 452 902 0 430 257 24,00 Приключен
"Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец" 15.12.2011 266 579 266 579 0 266 528 16,00 Приключен
„Протегната ръка за по-достоен живот” 27.11.2012 156 588 156 588 0 143 677 16,00 Приключен
Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец 23.04.2013 75 134 75 134 0 75 134 12,00 Приключен
Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец 25.10.2013 47 876 47 876 0 47 876 9,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения 24.07.2014 79 107 79 107 0 79 107 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Създаване на интегрирана информационна система за подобряване на икономическия и социално - правен потенциал и административно обслужване за гражданите и бизнеса в областна администрация Велико Търново и общините в областта 12.06.2009 17,00 Прекратен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места 07.03.2012 18,00 Приключен
Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица 13.08.2012 36,20 Приключен
Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец 09.10.2012 18,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" 15.01.2014 32,97 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз