Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000261517 Община Кюстендил
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Кюстендил 2500 Кюстендил пл. "Велбъжд" № 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Екип за сътрудничество и подкрепа, за сближаване и развитие чрез образование в мултикултурна среда, педагогическо консултиране и професионално ориентиране 17.06.2008 60 967 60 967 0 60 956 15,23 Приключен
Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за пречиствателна станция и канализация за отпадни води в с. Дворище, община Кюстендил 12.01.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за пречиствателна станция и канализация за отпадни води в село Жабокрът, Община Кюстендил 12.01.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
За по – високо качество на живот в община Кюстендил – крачка напред 12.01.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за пречиствателна станция и канализация за отпадни води в с. Коняво, община Кюстендил 12.01.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за пречиствателна станция и канализация за отпадни води в с. Ябълково, община Кюстендил 12.01.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Техническа помощ за разработване на инвестиционен проект за реконструкция на канализационна и водопреносна мрежа в част от град Кюстендил и изграждане на канализационна мрежа в селата Лозно и Жиленци, община Кюстендил 12.01.2009 0 0 0 0 34,00 Прекратен
Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за пречиствателна станция и канализация за отпадни води в с. Копиловци, община Кюстендил 12.01.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Грижа за хората от различни възрасти чрез предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Община Кюстендил 29.06.2009 84 900 78 982 7 000 76 447 12,00 Приключен
„Общинска ученическа спортна олимпиада” 21.10.2009 277 979 277 979 0 277 934 12,00 Приключен
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 23.06.2011 429 533 427 488 2 045 406 114 30,00 Приключен
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 12.07.2011 510 317 510 317 0 510 244 53,80 Приключен
Фестивал на природните елементи - Земя, въздух, огън и вода "Бърдуче" 09.08.2011 0 0 0 0 24,00 Прекратен
„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, град Кюстендил” 28.12.2011 783 583 783 583 0 783 583 24,00 Приключен
"Да си помогнем заедно" 05.01.2012 195 508 195 508 0 195 508 18,00 Приключен
"Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително селата Лозно, Жиленци и Слокощица" 01.02.2012 2 365 868 2 365 868 0 2 365 868 44,97 Приключен
Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в община Кюстендил 28.03.2012 1 232 192 1 231 195 13 978 1 046 516 24,00 Приключен
Оптимизиране на структурите на Общинска администрация Кюстендил и Общинска администрация Невестино 16.10.2012 98 992 98 992 0 98 992 18,00 Приключен
"Помощ в дома - иновативни социални услуги в Община Кюстендил" 03.12.2012 234 231 234 231 0 216 470 16,00 Приключен
"Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“ 20.02.2013 427 571 427 571 0 406 193 24,00 Приключен
„Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда” 20.05.2013 4 664 189 4 652 189 26 232 4 419 490 24,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в Общинска администрация Кюстендил 03.06.2013 55 138 55 138 0 55 138 12,00 Приключен
Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020 03.09.2013 373 116 373 021 456 372 314 23,00 Приключен
Разработване и въвеждане на мониторинг при изпълнението на политики от общинска администрация Кюстендил 25.11.2013 55 195 55 195 0 55 195 14,20 Приключен
„Създаване на социални услуги в среда, близка до семейната за деца с увреждания в община Кюстендил” 02.12.2013 135 263 135 263 0 135 263 14,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в Общинска администрация Кюстендил, чрез обучение в съответствие със стратегически ориентиран профил на компетентностите 11.08.2014 87 765 87 765 0 87 765 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз