Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130349902 "Инфрапроект Консулт" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Голаш" № 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на четири главни канализационни колектора на територията на район “Овча Купел” BG161PO005-1.0.02-0055-C0001
Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа /битова и дъждовна/– гр. Златоград BG161PO005-1.0.01-0005-C0001
Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград-турска граница" BG161PO004-1.0.01-0002-C0001
Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен) BG161PO001-5.3.01-0028-C0001
„Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект „Супер Бургас- Зона за Обществен Достъп” BG161PO004-5.0.01-0063-C0001
Проект за интегриран столичен градски транспорт BG161PO001-1.5.02-0001-C0001
"Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територята на район "Овча купел" за м. "Овча купел-стара част" и кв. "Горна Баня" BG161PO005-1.0.07-0027-C0001
"Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата - Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа", "Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик -II-ри етап" BG161PO004-3.0.01-0008-C0001
"Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа" BG161PO004-5.0.01-0098-C0001
„Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” BG161PO004-1.0.01-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз