Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0028-C0001
Номер на проект: РД 02-14-1577/27.08.2009
Наименование: Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен)
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.08.2009
Начална дата: 27.08.2009
Дата на приключване: 27.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта:  Маркиране на обхвата и съдържанието на проекта, както и събиране на информация за петте големи града в два отделни лота (Лот 1: Пловдив и Стара Загора; Лот 2: Варна, Русе и Плевен) от най-разнообразен характер, свързана с развитието на транспортната система на града.  Изготвяне на транспортни стратегии за развитието на градския транспорт за определените пет града;  Изготвяне на финансово - икономически анализ за проектите, генериращи печалба, за всеки от петте града;  Проучване за собствеността на подвижния състав на градския транспорт на всеки град; включително и проучвания за съпровождащата инфраструктура за градски транспорт (спирки, депа, контактни мрежи, захранващи подстанции).
Дейности: Сформиране на екип за организация и управление на проекта
Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка Провеждане на процедури за избор на изпълнител/Консултант
изготвяне на пакети документи насочени към модернизиране и развитие на устойчив градски транспорт в петте града
Дейности за визуализация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 876 690 BGN
Общ бюджет: 2 345 547 BGN
БФП: 2 345 547 BGN
Общо изплатени средства: 2 345 547 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 345 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 696 BGN
2011 355 080 BGN
2012 1 989 771 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 345 547 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 993 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 592 BGN
2011 301 818 BGN
2012 1 691 305 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 993 715 BGN
В т.ч. Национално финансиране 351 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 104 BGN
2011 53 262 BGN
2012 298 466 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
351 832 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвени пакети с документи за модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз