Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130295956 "Одит консулт 2000" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул."Вежен" 2, ап.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище” BG161PO001-1.4.04-0012-C0001
"Корекция на река Дюлева в гр. Сливен, I ви етап" BG161PO001-1.4.06-0025-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Сливен като център на агломерационен ареал BG161PO001-1.4.07-0018-C0001
Технологично обновление в"Медиана Планинг"Груп" ООД" BG161PO003-2.1.11-0057-C0001
Развитие на производствен комплекс-хъб за производство на иновативни визуални продукти BG161PO003-2.1.11-0013-C0001
"Оптимизиране на Агенция "Пътна инфраструктура" за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства" BG161PO001-5.3.01-0059-C0001
Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен BG161PO001-1.1.11-0026-C0001
Развитие на културното наследство на община Костенец чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при Траянови врата BG161PO001-3.1.03-0041-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Садово - ОУ "Хр.Ботев" с.Поповица, ОУ "Г.С.Раковски" с. Болярци, ОУ "Св.св.Кирил и Методии" с. Чешнегирово, ЦДГ "Звезда" с.Чешнегирово, ЦДГ "Детелина" с. Кочево и ЦДГ "Невена Йорданова", с. Караджово BG161PO001-1.1.09-0041-C0001
Безопасни условия на труд в "Дунарит" АД BG051PO001-2.3.02-0142-C0001
Подобряване условията на труд в "НЕТ КОМС" ООД, гр. София BG051PO001-2.3.02-0101-C0001
Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център BG161PO001-4.1.05-0011-C0001
"Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020" BG161PO001-5.3.03-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз