Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0041-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/034-01
Наименование: Развитие на културното наследство на община Костенец чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при Траянови врата
Бенефициент: Община Костенец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 21.02.2012
Дата на приключване: 23.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костенец
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.
Дейности: Дейност 9: Дейности по осигуряване на информация и публичност
Дейност 8: Доставка на съоръжения и оборудване за доразвиване и допълване на атракцийте на обект „Траянови врата” с цел създаване на единен комплексен и конкурентоспособен туристически продукт
Дейност 3: Реконструкция на пътни участъци осигуряващи връзка на крепостта „Траянови врата” с пътя Ихтиман-Костенец и със съществуващ локален път
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по проекта
Дейност 4: Реконструкция и изграждане на паркинг за посетители на „Траянови врата"
Дейност 11: Провеждане на обучение на персонал за работа в подкрепените атракции;
Дейност 7: Осъществяване на строителен и авторски надзори при извършването на строително-монтажните работи по проект “Развитие на културното наследство на община Костенец, чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при прохода „Траянови врата”
Дейност 1: Сформиране на екип. Изпълнение и управление на проекта
Дейност 10: Организиране на събития в района на туристическите атракции, рекламни материали и промотиране на обекта
Дейност 6: Извършване на строително монтажни работи по реставрация, консервация и социализация на крепост „Траянови врата"
Дейност 5: „Изграждане на туристически информационен център и еко-пътеки
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 062 642 BGN
Общ бюджет: 3 312 485 BGN
БФП: 3 159 575 BGN
Общо изплатени средства: 3 159 577 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 159 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 234 958 BGN
2014 0 BGN
2015 924 618 BGN
3 159 577 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 685 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 899 715 BGN
2014 0 BGN
2015 785 925 BGN
2 685 640 BGN
В т.ч. Национално финансиране 473 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 335 244 BGN
2014 0 BGN
2015 138 693 BGN
473 936 BGN
Финансиране от бенефициента 157 102 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 Нарастване на броя посетители на подкрепените атракции
Индикатор 5 Брой подкрепени туристически обекти
Индикатор 6 Брой създадени работни места в подкрепените туристически атракции, в т.ч. - Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта - Работни места създадени в резултат от проекта (които ще бъдат поддържани след приключване на проекта)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз