Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0013-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-101
Наименование: Развитие на производствен комплекс-хъб за производство на иновативни визуални продукти
Бенефициент: "КАМЕРА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развитие на производствен комплекс-хъб за производство на иновативни визуални продукти
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на оборудване (ДМА)
Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване (ДМА)
Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 438 150 BGN
БФП: 991 567 BGN
Общо изплатени средства: 991 567 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 991 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 991 567 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
991 567 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 842 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 842 832 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
842 832 BGN
В т.ч. Национално финансиране 148 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 148 735 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 735 BGN
Финансиране от бенефициента 450 381 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип по проекта - Камера ООД
Индикатор 9 Проведена процедура за избор на доставчик на оборудване - Камера ООД
Индикатор 10 Сключен договор с доставчик на оборудване - Камера ООД
Индикатор 11 Доставено, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 12 Изработена обозначителна табела - Камера ООД
Индикатор 13 Изработени стикери - Камера ООД
Индикатор 14 Предаден доклад за одит - Камера ООД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз