Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000614906 Община Доспат
Седалище Област: Смолян Oбщина: Доспат 4831 Доспат ул. „Първи май” №3




Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
ДА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ ЧРЕЗ ЗНАНИЕТО, ПЕСНИТЕ И ИГРИТЕ" 05.10.2009 98 780 98 780 0 98 764 14,00 Приключен
"За независим и достоен живот в семейна среда на територията на общините Доспат и Борино ” 01.11.2010 174 230 174 230 0 154 285 14,00 Приключен
"Предпазване на населени места в Община Доспат от наводнения - село Барутин" 01.06.2011 813 158 813 158 0 772 508 23,53 Приключен
Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ПГ "Васил Левски, гр. Доспат 14.10.2011 823 107 823 107 0 699 641 22,20 Приключен
"Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустрояване в община Доспат за осигуряване на заетост на лица от рискови групи" 14.12.2011 235 760 235 760 0 235 728 17,20 Приключен
„Център за социални услуги в домашна среда –Доспат ” 19.11.2012 240 577 240 577 0 221 289 17,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в община Доспат 10.05.2013 72 383 72 383 0 72 383 12,00 Приключен
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Доспат 21.08.2013 64 957 64 957 0 64 957 12,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Доспат с помощта на надграждащи обучения 14.01.2014 78 583 78 583 0 78 583 9,00 Приключен
За прозрачна и ефективна общинска политика за развитие 23.01.2014 50 122 50 122 0 50 122 9,00 Приключен
Обучения за повишаване на квалификацията и компетентността на служители, кметове и кметски наместници на Община Доспат. 11.08.2014 53 159 53 159 0 53 159 12,00 Приключен



Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Повишаване качеството на предлаганите услуги от общинските администрации Борино и Доспат чрез прилагане на модела "едно гише" и въвеждане на електронни услуги 12.06.2009 36,53 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„Партньорство в подкрепа на децата и семействата от област Смолян“ 02.11.2010 12,00 Приключен
"Богатствата на Западни Родопи" 20.02.2013 24,00 Приключен



Организацията не участва в проекти, като изпълнител.



Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз