Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0434-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ДА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ ЧРЕЗ ЗНАНИЕТО, ПЕСНИТЕ И ИГРИТЕ"
Бенефициент: Община Доспат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Доспат
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1 (Работна среща за приемане на план за уточняване на модулите и детайлите от дейността на клубовете и групите.) Изпълнение на дейност 1 (Работна среща за приемане на план за уточняване на модулите и детайлите от дейността на
Подготовка на дейност 2 (Създаване на вокални и художествени групи за автентичен фолклор. Организиране на фестивал “Родопите – древни и млади” по случай 24 май – празника на образованието и просветата.)
Изпълнение на дейност 2 (Създаване на вокални и художествени групи за автентичен фолклор. Организиране на фестивал “Родопите – древни и млади” по случай 24 май – празника на образованието и просветата.)
Подготовка на дейност 3 (Създаване и обучение в клубове по тематични занимания на деца и ученици: клуб по спортно ориентиране; клуб по пешеходен и велотуризъм; мажоретен състав; клуб по “Журналистика”; клуб “Краезнание и устойчиво развитие на родопс
Изпълнение на дейност 3 (Създаване и обучение в клубове по тематични занимания на деца и ученици: клуб по спортно ориентиране; клуб по пешеходен и велотуризъм; мажоретен състав; клуб по “Журналистика”; клуб “Краезнание и устойчиво развитие на родопс
Подготовка на дейност 4 (Организиране на спортни клубове и мероприятия за децата и учениците от целевата група: спортен клуб “Млад футболист”; спортен клуб по волейбол; спортен клуб по тенис на маса; Спортен пролетен турнир "Футболът срещу агресията
Изпълнение на дейност 4 (Организиране на спортни клубове и мероприятия за децата и учениците от целевата група: спортен клуб “Млад футболист”; спортен клуб по волейбол; спортен клуб по тенис на маса; Спортен пролетен турнир "Футболът срещу агресията
Подготовка на дейност 5 (Организиране на летен лагер.) Изпълнение на дейност 5 (Организиране на летен лагер.)*
Подготовка на дейност 6 (Провеждане на „Час на реда и закона” във всички 10 училища с участие на представители на различните служби на МВР - КАТ, ПОЛИЦИЯ, СОД и др. с цел запознаване на последиците от агресията и формиране на поведение насочено прот
Изпълнение на дейност 6 (Провеждане на „Час на реда и закона” във всички 10 училища с участие на представители на различните служби на МВР - КАТ, ПОЛИЦИЯ, СОД и др. с цел запознаване на последиците от агресията и формиране на поведение насочено прот
Подготовка на дейност 7 (Провеждане на заключителна кръгла маса.) Изпълнение на дейност 7 (Провеждане на заключителна кръгла маса.)
Подготовка на дейност 8 (Издаване на информационни и рекламни материали за изпълнението и постигнатите резултати от проекта.) Изпълнение на дейност 8 (Издаване на информационни и рекламни материали за изпълнението и постигнатите резултати от проек
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 057 BGN
Общ бюджет: 98 780 BGN
БФП: 98 780 BGN
Общо изплатени средства: 98 764 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 611 BGN
2011 67 153 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 764 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 869 BGN
2011 57 080 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 742 BGN
2011 10 073 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 815 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз