Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000024745 Община Гоце Делчев
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Гоце Делчев 2900 Гоце Делчев гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Гоце Делчев" 16.09.2008 4 781 047 4 730 578 50 822 4 730 578 24,00 Приключен
Подобряване на капацитета за ПЧП на Oбщина Гоце Делчев 23.03.2009 295 691 295 691 0 295 691 12,00 Приключен
"Разработка на регионална енергийна политика в община Гоце Делчев" 10.04.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
"Семеен уют" 19.06.2009 107 984 107 984 0 107 977 14,00 Приключен
„Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи лица в община Гоце Делчев” 25.06.2009 78 093 74 173 5 386 73 573 12,00 Приключен
Подобряване на уличната и паркова инфраструктура в град Гоце Делчев – рехабилитация на 25 улици и зелени площи 21.10.2009 7 462 199 7 462 199 0 7 449 813 33,27 Приключен
„Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев” 03.09.2010 5 414 195 5 414 195 0 5 414 195 25,87 Приключен
"Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на река Мусомишка и Туфча" 03.06.2011 668 640 651 846 16 794 619 254 24,00 Приключен
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Гоце Делчев 23.06.2011 438 204 438 204 0 416 294 30,00 Приключен
"Културна мозайка "Неврокопски панаир"" 09.08.2011 402 920 402 920 0 382 774 24,00 Приключен
"Създаване на социално предприятие "Обществена пералня"" 14.12.2011 90 336 90 336 0 82 088 19,23 Приключен
Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността 28.12.2011 761 552 761 552 0 761 552 24,00 Приключен
Преустройство и преобурудване на помещения в МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев 31.01.2012 3 313 819 3 252 263 60 822 3 252 263 29,00 Приключен
„Подобряване на грижите за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев” 26.11.2012 239 391 239 391 0 236 642 14,00 Приключен
„Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев” 20.05.2013 5 870 452 5 870 452 0 5 576 930 31,00 Приключен
Оптимизиране на структурата на общинска администрация Гоце Делчев 18.10.2013 65 783 65 783 0 65 783 12,00 Приключен
„В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.” 30.10.2013 363 852 363 180 672 363 180 26,00 Приключен
Предоставяне на социална услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания 02.12.2013 143 614 143 614 0 143 614 15,00 Приключен
Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администрация Гоце Делчев 10.12.2013 57 999 57 999 0 57 999 9,00 Приключен
«Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса» 04.08.2014 71 835 71 835 0 71 835 15,10 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Еко-свят без граници 11.11.2009 18,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
„Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград” 06.06.2012 18,27 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз