Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000776259 Община Етрополе
Седалище Област: София област Oбщина: Етрополе 2170 Етрополе площад „Девети септември” №1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе 12.01.2009 935 302 935 302 0 1 196 995 18,00 Приключен
„Да запазим човешките ценности и красотата на природата” 13.10.2009 162 788 162 788 0 162 777 10,00 Приключен
Ремонт на СОУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе, с цел повишаване на енергийната ефективност 13.12.2010 687 430 687 430 0 583 399 24,00 Приключен
"Звън на пеещи камбани нашепва легенда стара за Христовия кръст" - Развитие на туристически атракции в Община Етрополе, като предпоставка за развитие на регионални туристически продукти 28.12.2010 897 124 892 127 5 001 758 308 24,00 Приключен
Корекция на р.Ябланица - гр.Етрополе от о.т.435-418 до о.т. 520-521 01.06.2011 899 076 899 076 0 854 122 29,87 Приключен
Обновяване и оборудване на "МБАЛ "Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе ЕООД" - гр. Етрополе 22.12.2011 3 751 022 3 582 293 196 026 3 582 293 32,40 Приключен
"Възстановяване на благоприятния екологичен статус на видове и хабитати предмет на защита от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 на територията на община Етрополе" 17.01.2012 0 0 0 0 28,00 Прекратен
Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Етрополе 08.08.2012 17 181 658 16 610 292 4 432 985 16 583 040 38,10 Приключен
По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара Планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен 26.09.2012 375 944 328 218 49 220 311 807 24,00 Приключен
Общинската администрация - генератор на устойчивото развитие в Община Етрополе 21.06.2013 70 299 70 299 0 70 299 11,00 Приключен
Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики 01.11.2013 60 633 60 633 0 60 633 9,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз