Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-1095-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Да запазим човешките ценности и красотата на природата”
Бенефициент: Община Етрополе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 13.10.2009
Дата на приключване: 13.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Етрополе
Описание
Описание на проекта: Развитие на емоционалните, интелектуалните и социалните компетентности на учениците от община Етрополе като основа за тяхното активно участие в цялостния живот на училището и обществото.
Дейности: 1. Подготовка на дейност 1 Административно и техническо управление на проекта
2. Изпълнение на дейност 1 - Административно и техническо управление на проекта
3. Подготовка на дейност 2 Създаване на Клуб “Роден край”
4. Изпълнение на дейност 2 Създаване на Клуб “Роден край”
5. Подготовка на дейност 3 “Приятели на приказката и кулинарното изкуство”
6.Изпълнение на дейност 3 - Създаване на Клуб “Приятели на приказката и кулинарното изкуство”
7. Подготовка на дейност 4 Клуб „Обичам Природата”
8. Изпълнение на дейност 4- Клуб „Обичам Природата”
9. Подготовка на дейност 5 Клуб “Предай нататък”
10. Изпълнение на дейност -5 Клуб “Предай нататък”
11. Подготовка на дейност 6 Клуб “Пея, свиря и танцувам с удоволоствие”
13. Подготовка на дейност 6 Клуб “Пея, свиря и танцувам с удоволоствие”
14. Изпълнение на дейност - 6 Клуб “Пея, свиря и танцувам с удоволоствие”
14. Подготовка на дейност 7 Клуб “Журналистическо ателие”
15. Изпълнение на дейност -7 Клуб “Журналистическо ателие”
16. Подготовка на дейност 8 Ремонтни дейности
16.1 Изпълнение на дейност 8 Ремонтни дейности
17. Подготовка на дейност 9 Публично представяне на проекта
17.1* Изпълнение на дейност 9- Публично представяне на проекта
18. Изпълнение на дейност 10 Мониторинг, оценка и отчет на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 092 BGN
Общ бюджет: 162 788 BGN
БФП: 162 788 BGN
Общо изплатени средства: 162 777 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 123 251 BGN
2011 0 BGN
2012 39 527 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
162 777 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 104 763 BGN
2011 0 BGN
2012 33 598 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 361 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 488 BGN
2011 0 BGN
2012 5 929 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 417 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз