Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000093524 Община Дългопол
Седалище Област: Варна Oбщина: Дългопол 9250 Дългопол ул.”Г.Димитров”№105
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Съвременни образователни институции-гарант за устойчиво местно развитие в община Дългопол” 24.06.2010 824 872 824 872 0 824 872 38,50 Приключен
“Предотвратяване на социалната изолация на хора в неравностойно положение от Община Дългопол” 04.11.2010 98 119 98 119 0 93 750 12,00 Приключен
Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции 25.10.2012 151 952 151 952 0 151 952 18,23 Приключен
„Помощ в дома за нуждаещите се хора от община Дългопол“ 23.11.2012 178 633 178 633 0 165 873 15,00 Приключен
Ефективна и ефикасна администрация в община Дългопол 14.05.2013 46 659 46 659 0 46 659 12,00 Приключен
Заедно към знание 24.09.2013 165 798 165 798 0 165 798 14,00 Приключен
Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партньорство 27.11.2013 62 828 62 828 0 62 828 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Прозрачна и достъпна общинска администрация 03.02.2009 12,00 Приключен
Мерки за управление на отпадъците в регион Провадия 29.12.2008 24,00 Прекратен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Светът на предците" 20.02.2013 24,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз