Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0069-C0001
Номер на проект: BG161РО001/4.1-01/2007/059-02
Наименование: „Съвременни образователни институции-гарант за устойчиво местно развитие в община Дългопол”
Бенефициент: Община Дългопол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 24.06.2010
Дата на приключване: 22.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Дългопол
Описание
Описание на проекта: Създаване на съвременна визия на образователните институции чрез осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие на Община Дългопол.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 Информация и публичност
дейност 3 СМР
дейност 4 Оборудване
дейност 5 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 976 896 BGN
Общ бюджет: 824 872 BGN
БФП: 824 872 BGN
Общо изплатени средства: 824 872 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 824 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 824 872 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
824 872 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 701 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 701 142 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
701 142 BGN
В т.ч. Национално финансиране 123 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 123 731 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 731 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 5 Създадени нови работни места....


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз