Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000093378 Община Аврен
Седалище Област: Варна Oбщина: Аврен 9140 Аврен ул.”Т. Ноев” №8
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подобряване на културната инфраструктура на община Аврен чрез ремонт и оборудване на читалища на територията на общината 03.02.2009 - 1 831 - 1 831 0 42 412 24,00 Прекратен
Реконструкция и модернизация на ГПСОВ, канализационната и водоснабдителна мрежа и водоснабдяване на к.к. "Камчия 12.01.2009 0 0 0 0 24,00 Прекратен
"РЪКА ЗА РЪКА ДЕЦАТА ПРОМЕНЯТ СВЕТА" 18.09.2009 180 185 180 185 0 180 119 15,00 Приключен
Рехабилитация на улична мрежа и зона за обществен отдих в община Аврен 20.07.2010 2 724 353 2 724 353 0 2 583 037 28,37 Приключен
От 19-ти до 21 век - традициите са живи 09.08.2011 315 667 315 667 0 299 883 24,00 Приключен
"Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен" 14.12.2011 249 602 249 602 0 249 595 18,00 Приключен
„Партньорството-ключ за ефективната интеграция на ромите” 29.02.2012 105 091 105 091 0 105 086 12,00 Приключен
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Аврен 28.03.2012 1 547 167 1 547 167 0 1 270 849 24,00 Приключен
Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП 10.04.2012 129 663 129 663 0 129 663 12,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация 05.12.2013 52 463 52 463 0 52 463 9,00 Приключен
Община Аврен – по-ефективна администрация в партньорство с гражданите 08.01.2014 61 252 61 252 0 61 252 9,00 Приключен
Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията. 06.08.2014 113 710 113 710 0 113 710 14,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз