Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0295-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "РЪКА ЗА РЪКА ДЕЦАТА ПРОМЕНЯТ СВЕТА"
Бенефициент: Община Аврен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 18.09.2009
Дата на приключване: 18.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аврен
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Организация, управление и мониторинг на проекта.
Изпълнение на дейност 2 Доставка на оборудване, материали и консумативи;
Изпълнение на дейност 3 Междуучилищни конкурси за интегриране на децата от етническите малцинства
Изпълнение на дейност 4 Изграждане на система за стимулиране на децата за постигане на по- добри постижения в извънкласните дейности
Изпълнение на дейност 5 Занятия в на свободното време на учениците от Община Аврен
Изпълнение на дейност 6* Информация и публичност
Изпълнение на дейност 7 Одит и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 998 BGN
Общ бюджет: 180 185 BGN
БФП: 180 185 BGN
Общо изплатени средства: 180 119 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 40 200 BGN
2011 0 BGN
2012 139 920 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 119 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 170 BGN
2011 0 BGN
2012 118 932 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 101 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 030 BGN
2011 0 BGN
2012 20 988 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 018 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз