Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175357483 "Адория Консулт" ЕООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен гр. Плевен, гр.Плевен жк. "Сторгозия", бл.92 ет.2 ап.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане на мелки за енергийна ефективност в образователната среда в ОДЗ "Зора" и СОУ "Васил Левски" гр.Роман BG161PO001-4.1.03-0081-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната система на община Правец чрез основни ремонти на ЦДГ "Звънче" с.Джурово и сградата на ГПЧЕ "Ал.Константинов" и ОУ "Васил Левски" гр.Правец BG161PO001-4.1.03-0039-C0001
Ремонт на СОУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе, с цел повишаване на енергийната ефективност BG161PO001-4.1.03-0091-C0001
Повишаване на ЕЕ на общинската образователна инфраструктура в община Братя Даскалови BG161PO001-4.1.03-0027-C0001
Почистване, укрепване и коригиране на профила на река Макоцевска в землището на село Горна Малина BG161PO001-4.1.04-0062-C0001
Проектиране на корекция на р. Валявица BG161PO001-4.1.04-0081-C0001
"Балчик - сцена на изкуствата" BG161PO001-1.1.10-0051-C0001
Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ "д-р Петър Берон" гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0031-C0001
Внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура на община Белица - ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с.Краище BG161PO001-4.1.03-0096-C0001
Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в Община Горна Малина BG161PO001-4.1.03-0057-C0001
Изграждане на ЦНСТ в община Поморие BG161PO001-1.1.11-0052-C0001
По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара Планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен BG161PO001-3.2.02-0032-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в СБДПЛ-ЕООД с цел преструктуриране в Медицински център BG161PO001-4.1.05-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз