Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 118044539 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра ул.ДОБРИЧ No 35
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на местната образователна инфраструктура на община Тутраканчрез обновяване и модернизиране на двете детски градини ОДЗ „Полет” и ЦДГ „Славянка” и преоборудване на техните кухни. BG161PO001-4.1.01-0080-C0001
„Укрепване на свлачище по улица „Тимок” - град Силистра” BG161PO001-1.4.03-0002-C0001
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Кокиче", с. Зебил- филиал "Пролет", с. Звенимир и ЦДГ "Мир", с. Калугерене, община Главиница" BG161PO001-4.1.03-0008-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Кайнарджа - ЦДГ "Еделвайс" - с . Кайнарджа, Филиал ЦДГ "Пролет" - с. Голеш, Филиал ЦДГ "Първа радост" - с. Средище и ОУ "Цанко Церковски - с. Средище BG161PO001-4.1.03-0032-C0001
Внедраяване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Силистра BG161PO001-1.1.09-0013-C0001
Парад на изкуствата - Силистра BG161PO001-1.1.10-0004-C0001
"Векът на Цар Симеон оживява" BG161PO001-3.1.03-0013-C0001
Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчивото развитие на община Дулово BG161PO001-1.1.09-0012-C0001
Трансмариска - древното начало на Тутракан BG161PO001-3.1.03-0017-C0001
Зелена и достъпна градска среда – гр. Силистра BG161PO001-1.4.09-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз